Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Akceptuję | Dowiedz się więcej »
Używasz przestarzałej przeglądarki internetowej, która nie wspiera najnowszych standardów
przez co nie możemy zapewnić, że nasza strona będzie działać poprawnie.
Proponujemy zmianę przeglądarki na jedną z następujących: Firefox, Chrome, Opera.

Informacje bieżące

Ogłoszenia parafialne - Niedziela Palmowa

13.04.2014

Wielki Tydzień

W Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę

Msze Św. jak w zwykłe dni

6.30, 7.00, 8.00 i 18.00 

Spowiadamy podczas wszystkich Mszy Św.

Wielki Czwartek

W tym dniu sięgamy do samego źródła, z którego Msza św. się wywodzi: do Ostat­niej Wieczerzy. Tego wieczoru, w obliczu czekającej Go męki, Jezus ustanowił sakrament Ciała i Krwi swojej.

13.3o- 15.3o - Spowiedź (górny Kościół)

16.3o - Msza Św. Wieczerzy Pańskiej (dla dzieci)

19.oo - Msza Św. Wieczerzy Pańskiej

Do 24.oo - Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy i spowiedź (górny kościół)

 

Wielki Piątek

(Obowiązuje post ścisły)

Wielki Piątek w Kościele katolickim to dzień najgłębszej refleksji nad ceną zbawienia. Jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się Mszy Świętej. Zamiast niej jest liturgia, przypominająca o męce i śmierci Jezusa Chrystusa. Jej centrum stanowi adoracja krzyża.

6.3o - 16.3o - Adoracja Pana Jezusa (górny kościół).

6.3o-15.3o- spowiedź

8.00 - Jutrznia • wspólna modlitwa Liturgią Godzin

15.oo - Droga Krzyżowa i Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

16.3o • Liturgia Męki Pańskiej dla dzieci.

19.oo • Liturgia Męki Pańskiej dla dorosłych.

21.3o - Gorzkie Żale (dolny kościół).

do 24.oo - Adoracja Pana Jezusa w „Grobie" i spowiedź (dolny kościół).

Wielka Sobota

Wielkosobotnie czuwanie znajdzie dopełnienie w Liturgii Wigilii Paschalnej, której czy­tania przypomną wszystkim miłosierną cierpliwość Boga i przypomną obietnice Stwórcy, które spełniły się w Zmartwychwstaniu Chrystusa.

6.00 do 17.oo - Adoracja Pana Jezusa (dolny ko­ściół).

6.3o do 17.oo - spowiedź (górny kościół).

8.00 • Jutrznia • wspólna modlitwa Liturgią Go­dzin

9.oo - 17.oo - święcenie pokarmów

15.oo - Nowenna do Miłosierdzia Bożego (górny

Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna jest centralnym, najważniejszym momentem celebracji Zmartwychwstania i należy już do Niedzieli Zmartwychwstania.

17.3o - Liturgia Wigilii Paschalnej dla dzieci

- (rozpocznie się na placu za kościołem)

20.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej -

(rozpocznie się na placu za kościołem)

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

6.00 - Procesja Rezurekcyjna, a po niej Msza Św. w dolnym i górnym kościele.

Nie ma Mszy św. o godz. 7.00 i 8.00 ani Mszy Św. w dolnym kościele. Od godz. 9.30 Msze Św w górnym kościele według porządku niedzielnego

 

 

Czytaj dalej »

Ogłoszenia parafialne - V Niedziela Wielkiego Postu

06.04.2014

Skrót ogłoszeń 

W ubiegłą niedzielę na sierociniec w Ugandzie zebrano do puszek i przekazano 3070 zł.

We wtorek (8.04) o godz. 18.oo Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie

Spotkania dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. odbywają się jak zwykle.

W środę w ramach Międzypokoleniowego Klubu wsparcia zapraszamy na spo­tkanie na temat Bezpieczeństwa Bankowego.

W czwartek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu do dolnego ko­ścioła. Ta modlitwa będzie się odbywała co tydzień o godzinie 19.00. Na­zwaliśmy ją „3 Kwadranse – kontemplacja Obecnego”. Będzie się odbywała w całkowitej ciszy

W piątki Wielkiego Postu w naszym kościele są odprawiane nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla dzieci i młodzieży o godz.17.oo, oraz dla doro­słych po Mszy Św. o godz. 8.oo i 18.oo.

W sobotę (12.04), w przeddzień XXIX Światowego Dnia Młodzieży, zaprasza­my na godzinę 16.oo LSO, Schole, MAGIS, wolontariuszy ze świetlicy i mło­dzież gimna­zjalną na wspólną modlitwę u progu Wielkiego Tygodnia

W niedziele 13 kwietnia o godz. 16.oo w dolnym kościele odbędzie się spotkanie dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Św.

Przyszła niedziela, 13 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej czyli Nie­dzielą Palmową.

W naszej parafii trwają spotkania Grupy Wsparcia dla osób z cho­robą nowotwo­rową i ich bliskich.

Wolontariat pedagogiczny Dusz­paster­stwa Akademickiego zaprasza dzieci i młodzież gimnazjalną, która potrzebuje pomocy w nauce.

Czytaj dalej »

Ogłoszenia parafialne - IV Niedziela Wielkiego Postu

30.03.2014

Dzisiaj (30.III) rozpoczynamy parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Prowadzi o. Piotr Szymański, jezuita z Gdyni.  Ka­zania na wszystkich Mszach Świętych. Od jutra do środy Msze Św. rekolekcyjne o godz. 12.oo i 18.oo.

Dziś o godz. 19.oo Mszą Św. w górnym kościele rozpoczną się Akademickie Reko­lekcje Wielkopostne. W poniedziałek i wtorek spotkania godz. 20.oo w dolnym kościele. W środę (2.IV) zakończenie Mszą św. o godz. 20.oo w górnym kościele.

W przedsionku ko­ścioła świąteczne kartki i świece Caritasu - na pomoc biednym. Przy ołta­rzu Matki Bożej jest wystawiony kosz na paczki świą­teczne dla ubogich rodzin z naszej parafii.

Przed kościołem zbiórka na zaprzyjaźniony sierociniec w Ugandzie

Jutro (poniedziałek) spotkanie katechetów o godz. 17.oo w świe­tlicy.

We wtorek (1 kwietnia), po mszy św. o godz. 18.oo, w sali o. Wasilewskiego projekcja filmu o Medjugorje pt. „Ostatnie wezwanie”.

Spotkanie dzieci przygotowujących się do rocz­nicy I Komunii Św. odbędzie się we wtorek o godz. 17.oo w dolnym kościele, rodzice w sali o. Wasilewskiego.

Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii w piątek (4.III) po Mszy Św. o godz. 18.oo. Przej­dziemy al. Boh. Warszawy, ul. Jagiellońską i ul. Pocztową.

Spotkania Grupy Wsparcia dla osób z cho­robą nowotworową i ich bliskich w soboty w godz.10-13 co 2 tygodnie od 15.04 do 21.06.

Wolontariat pedagogiczny Dusz­paster­stwa Akademickiego zaprasza dzieci i młodzież gimnazjalną, która potrzebuje pomocy w nauce - w świetlicy w środy od 15.oo do 18.oo oraz w czwartki od 16.oo do 18.oo.

Spotkania chóru parafialnego odbywają się w poniedziałki o godz. 19.oo. a w czwartki o godz. 18.oo w sali nr 11 pod domem zakonnym.

Poradnictwa psychologiczne w czwartki od godz. 18 do 20 w pokoju przy kancelarii parafialnej.

Czytaj dalej »

Ogłoszenia parafialne - III Niedziela Wielkiego Postu

23.03.2014

We wtorek, 25 marca Uro­czystość Zwiastowania Pańskiego a zarazem Dzień Świętości Życia i Du­chowej Adopcji Dziecka Poczętego. Dodatkowa Msza św. o godz. 12.oo. Chętni będą mogli złożyć przyrzeczenie Duchowej Adopcji podczas Mszy Św. o  godz. 18.

We wtorek (25 marca) o godz. 19.oo otwarta medytację Igna­cjańska o tajemnicy Zwiastowania.

Spotkania dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. w poniedziałki i czwartki o 16.30

W piątki Droga Krzyżowa dla dzieci i młodzieży o godz.17.oo, dla doro­słych po Mszy Św. o godz. 8.oo i 18.oo. W niedzielę o godz. 18.oo Gorzkie Żale.

W piątek, 28 marca Akademicka Droga Krzyżowa w dolnym kościele o godz. 19.3o.

Parafialne i rekolekcje wielkopostne w naszej para­fii rozpoczną się w przyszła niedzielę 30 marca i będą trwały do środy 2 kwietnia. W dni powszednie Msze Św. rekolekcyjne o godz. 12.oo i 18.00.

Rekolekcje Akademickie w niedzielę 30 marca o godz. 19.oo (Górny Kościół), od poniedziałku do środy o godz. 20.oo w dolnym kościele.

Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii odbędzie się w piątek, 4 kwietnia, po wie­czornej Mszy Św..

W przyszła niedziele po Mszy Św. o godz. 8.oo spotkanie Apostol­stwa Modlitwy w sali o. Wasilewskiego.

W przyszłą niedzielę przed kościołem będą zbierane ofiary na zaprzyjaźniony z nami sierociniec w Ugandzie.

Od 15 kwietnia w naszej parafii rozpoczynają się spotkania Grupy Wsparcia dla osób z cho­robą nowotworową i ich bliskich.

Poradnictwo psychologiczne – w czwartki od 18.oo do 20.oo

Czytaj dalej »