Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Akceptuję | Dowiedz się więcej »
Używasz przestarzałej przeglądarki internetowej, która nie wspiera najnowszych standardów
przez co nie możemy zapewnić, że nasza strona będzie działać poprawnie.
Proponujemy zmianę przeglądarki na jedną z następujących: Firefox, Chrome, Opera.

Informacje bieżące

Ogłoszenia parafialne - XXVII Niedziela zwykła

05.10.2014

Dziś pierwsza niedziela miesiąca.

Dziękujemy wszystkim, którzy w ubiegłą niedzielę wzięli udział w modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia na ulicach miasta.

Adoracja Najświętszego Sakramentu dziś zaczyna się bezpośrednio po sumie i potrwa do godz. 17.00. Nabożeństwo wynagradzające Bożemu Sercu Pana Jezusa i rózaniec o 18.00. Spotkanie Apostolstwa Modlitwy o 17.00 w dolnym kościele.

Różaniec codziennnie od poniedziałku do soboty po Mszy Św. wieczornej, a w niedzielę o 18.00. Różaniec dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku o 17.00. Jutro na nabożeństwo o godz.  17.00 - z okazji wspomnienia św. Franciszka z Asyżu - zapraszamy wszystkie dzieci wraz ze swoimi zwierzęcymi pupilkami.

Dziś w Rzymie rozpoczyna się, pod przewodnictwem Papieża Franciszka, synod poświęcony rodzinie. Zachęcamy do modlitwy w intencji rodzin, a także synodu. Tekst modlitwy w naszym biuletynie parafialnym.

Jutro, w poniedziałek, spotkanie Katechetów, rozpoczyna się nabożeństwem o godz.17.00.

W tym tygodniu, we wtorek, 7 października, przypada wspomnienie Najświęt­szej Maryi Panny Różańcowej. W dniu tym w naszej wspólnocie parafialnej swoje ostatnie śluby zakonne złoży o. Krzysztof Haptaś TJ. Prosimy o modli­twę w intencji o. Krzysztofa i serdecznie zapraszamy wszystkich na tę uroczy­stość, która odbędzie się podczas wieczornej Mszy św. o 18.oo.

W przyszłą niedziele, 12 października, o. Władysław Figiel TJ, będzie obcho­dził jubileusz 50 lat kapłaństwa. Jubilat będzie dziękował Bogu za dar kapłań­stwa w Towarzystwie Jezusowym, podczas Mszy św. o godz. 12.3o. Zapra­szamy na tę modlitwę dziękczynną wszystkich parafia i przyjaciół o. Władysława.

Także w przyszłą niedzielę, będziemy obchodzić pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie” XIV Dzień Papieski. Tego dnia swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Stypendyści Fundacji będą obecni w naszej pa­rafii a po Mszy św o godz. 11.oo i 12.30 zapraszają wszystkich parafian na kiermasz ciast oraz zabawy przygotowane dla dzieci.

W przyszłą niedzielę (12 października) o godz. 16.oo w dolnym kościele odbę­dzie się Msza Św. ini­cjacyjna, dla dzieci, które w tym roku szkolnym mają przystąpić do I Komunii św. Po Mszy Św. spotkanie rodziców. Obecność Obo­wiązkowa.

Duszpasterstwo małżeństw żyjących w związkach niesakramentalnych zapra­sza na spotkanie w przyszłą niedzielę (12 października) o godz. 18.oo do świetlicy parafialnej.

Przy naszej parafii powstała dziecięca grupa o nazwie Eucharystyczny Ruch Młodych. Spotykamy się w piątki o godz. 17.oo przy wejściu do dolnego kościoła.

Stowarzyszenie Krzewienia Kultu św. Andrzeja Boboli wydało kalendarz na 2015 rok. Można go nabyć w cenie 10 zł. po każdej Mszy Św. w niedziele w przedsionku kościoła, a w dni powszednie w zakrystii.

W ramach poradnictwa psychologicznego pani psycholog pełni dyżur w każdy czwartek od godz. 18 do 20 w pokoju przy kancelarii parafialnej.

Spotkania chóru parafialnego odbywają się w poniedziałki o godz. 19.00. w sali numer 11 pod domem zakonnym. Zapraszamy też osoby, które chciałyby włączyć się w działalność chóru.

Po wakacyjnej przerwie powracają sobotnie zajęcia świetlicowe dla dzieci szkół pod­sta­wowych. Młodzież z opiekunami zaprasza wszystkie chętne dzieci w każdą sobotę od godz. 10.oo do 13.oo do świetlicy parafialnej.

Solenizantom i jubilatom bieżącego tygodnia składamy życzenia Bożego błogo­sławieństwa.

Czytaj dalej »

Ogłoszenia parafialne - XXVI Niedziela zwykła

28.09.2014

Dziś w liturgii Kościoła 26. niedziela zwykła w ciagu roku.

Dziś od 15.00 przy skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Bohaterów Warszawy będziemy odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. To część 7-ej jużmiędzynarodowej akcji.

Wkrótce rozpocznie się październik, w naszej polskiej tradycji miesiąc poświęcony różańcowi świętemu. W naszym kościele nabożeństwa różańcowe:

- od środy do soboty po Mszy Św. wieczornej

- w niedziele o godz. 18.00

- dla dzieci i młodzieży - od środy do piątku o 17.00

W czwartek w liturgii wspominać będziemy świętych Aniołów Stróżów.

W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w czwartek od godziny 17.00 i w piatek od godziny 16.00. Msze Św. z nabożeństwem do Serca Jezusowego w piątek o 8.00 i 18.00. Msza Św. w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza i ich rodzin w piątek o 17.00. W sobotę oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Maryi na Mszy Św. o godz.8.00.

Msza Św. w piątek o godz. 17.00 to także część spotkania dzieci rocznicowych. Po Mszy dzieci schodzą na krótkie spotkanie do Dolnego Kościoła, a rodzice do sali im. o. Wasilewskiego.

W sobotę liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu.

Przy naszej parafii powstała dziecięca grupa o nazwie Eucharystyczny Ruch Młodych. Uczestnictwo w tej grupie ma dopomóc dzieciom we wspólnym po­znawaniu Jezusa Eucharystycznego a także poprzez śpiew, wędrówki, gry i za­bawy, kształtować postawę i charakter dzieci. Zapraszamy dzieci, ze szko­ły podstawowej do udziału w spotkaniach Eucharystycznego Ruchu Mło­dych. Spotykamy się w piątki o godz. 17.00 przy wejściu do dolnego kościoła.

Stowarzyszenie Krzewienia Kultu św. Andrzeja Boboli wydało kalendarz na 2015 rok. Można go nabyć w cenie 10 zł. po każdej Mszy Św. w niedziele w przedsionku kościoła, a w dni powszednie w zakrystii.

W ramach poradnictwa psychologicznego pani psycholog pełni dyżur w każdy czwartek od godz. 18 do 20 w pokoju przy kancelarii parafialnej.

Po wakacyjnej przerwie powracają sobotnie zajęcia świetlicowe dla dzieci szkół pod­sta­wowych. Młodzież z opiekunami zaprasza wszystkie chętne dzieci w każdą sobotę od godz. 10.00 do 13.00 do świetlicy parafialnej.

Solenizantom i jubilatom bieżącego tygodnia składamy życzenia Bożego błogo­sławieństwa.

Ogłoszenia parafialne - XXV Niedziela zwykła

21.09.2014

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się wczoraj w naszą parafialną inaugu­ra­cję roku duszpasterskiego i katechetycznego, a w sposób szczególny wszys­­tkim wspólnotą działającym przy naszej parafii za kolorowe i bogate pre­zenta­­cje.

Dziś 25. niedziela w ciągu roku, Dzień Środków Społecznego Przekazu.  Orędzie Ojca Świętego na ten dzień możemy znaleźć w naszym parafialnym biuletynie.

Jutro zapraszamy na tradycyjną już mo­dlitwę w intencji Ro­dzin naszej para­fii. Podczas Mszy Św. o godz. 18.00 bę­dziemy pro­sili Boga o błogosławień­stwo oraz o uzdrowienie dla naszych ro­dzin.

We wtorek (23 września) o godz. 19.00 Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (WŻCH) za­prasza do dolnego kościoła na otwartą medytację Igna­cjańską.

W następną niedzielę, 28 września, o godz. 15.00, w ramach VII Między­na­ro­do­­wej Akcji Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata, na wielu skrzyżowaniach Szczecina będzie miała miejsce modlitwa o zacho­wanie i roz­wój wiary w Ojczyźnie naszej i na całym świecie. Najbliżej nas - przy skrzy­żowa­niu ulic Jagiellońskiej i Bohaterów Warszawy. Serdecz­nie zapra­szamy.

W dniach 27-28 września br. odbędzie się XXX Ogólnopolska Pielgrzymka Mał­żeństw i Rodzin na Jasną Górę, przeżywana pod hasłem „Polska odnawia małżeńskie śluby”. W związku z tym Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga prosi, aby w kościołach parafialnych Archidiecezji w nie­dzielę, 28 września br., małżonkowie odnowili przyrzeczenia małżeń­skie.

Przy naszej parafii powstaje dziecięca grupa o nazwie Eucharystyczny Ruch Młodych. Spotykamy się w piątki o godz. 17.oo przy wejściu do dolnego kościoła.

W ramach poradnictwa psychologicznego pani psycholog pełni dyżur w każdy czwartek od godz. 18 do 20 w pokoju przy kancelarii parafialnej.

Po wakacyjnej przerwie powracają sobotnie zajęcia świetlicowe dla dzieci szkół pod­sta­wowych. Młodzież z opiekunami zaprasza wszystkie chętne dzieci w każdą sobotę od godz. 10.00 do 13.00 do świetlicy parafialnej.

Solenizantom i jubilatom bieżącego tygodnia składamy życzenia Bożego błogo­sławieństwa.

 

Czytaj dalej »

Ogłoszenia parafialne - XXIV Niedziela zwykła

14.09.2014

Dzisiaj przeżywamy święto Podwyższenia Krzyża Świętego, które zostało usta­nowione na pamiątkę odnalezienia relikwii Krzyża przez świętą Hele­nę, cesarzową, matkę cesarza Konstantyna. Jutro powiązane z dzisiejszym świetem wspomnienie Matki Bożej Bolesnej.

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna IV tydzień Wy­chowania obchodzony w tym roku pod hasłem „Wychowywać do prawdy”.

Dzisiejsza taca jest przeznaczona na prace przy naszej świątyni.

Jutro o godz. 19.00 w naszym kościele (dolny kościół) rozpocznie się ko­lejna 24-go­dzinna adora­cja Naj­świętszego Sakramentu połączona z Jery­chem Różań­cowym.

Comiesięczne nabożeństwo ku czci św. Andrzeja Boboli rozpocznie się we wtorek, 16 września, o godzinie 17.30, a Msza św. w intencji Ojczyzny, Ar­chi­die­cezji, Ojca Świętego i rodzin z naszej parafii zostanie odprawiona o godzinie 18.00.

W ramach nowego roku szkolnego i katechetycznego zainteresujmy się, czy na­sze dzieci i młodzież sumiennie korzystają z katechizacji szkolnej.

Zapraszamy wszystkich na uroczyste rozpoczęcie nowego roku duszpaster­skiego i katechetycznego.Początek w najbliższą sobotę o godz. 15.00 Mszą Świętą. Później krótkie spotkanie dla rodziców dzieci które w tym roku przystąpią do I Komunii Św., które będą przeżywały swoją rocznicę Komunii oraz spotkanie dla rodziców młodzieży gimnazjalnej, która w tym roku szkolnym przyj­mie sa­kra­ment Bierzmowania. Nasze świętowanie zakończymy w ogrodach jezu­ic­kich gdzie będzie tradycyjna już prezentacja wszystkich wspólnot i ruchów dzia­łających przy naszej parafii („Targi Parafialne”), zabawy i niespodzianki dla dzieci oraz coś dla dorosłych. Już dziś zapraszamy na tę wspólną modlitwę rodziny z dziećmi i młodzież oraz wszystkich parafian, którym dzieło wycho­wania ale i na­sza wspólnota parafialna, jej życie i funkcjonowanie nie są obo­jętne.

Przypominamy o stałych nabożeństwach i modlitwach w ciągu każdego tygo­dnia. Msza Św. zbiorowa za naszych drogich zmarłych we wtorki o godz. 7.00. W środy o godz. 8.00 Msza Św. w intencji dobroczyńców naszego kościoła i domu zakonnego, a Msza Św. o godz. 18.00 rozpoczyna się nowenną do M.B. Nieustającej Pomocy. W czwartki Koronkę i Godzinki o „Miłosierdziu Bo­żym” odmawiamy o godz. 17.30.

W ramach poradnictwa psychologicznego pani psycholog pełni dyżur w każdy czwartek od godz. 18 do 20 w pokoju przy kancelarii parafialnej.

Solenizantom i jubilatom bieżącego tygodnia składamy życzenia Bożego błogo­sławieństwa.

Czytaj dalej »