Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Akceptuję | Dowiedz się więcej »
Używasz przestarzałej przeglądarki internetowej, która nie wspiera najnowszych standardów
przez co nie możemy zapewnić, że nasza strona będzie działać poprawnie.
Proponujemy zmianę przeglądarki na jedną z następujących: Firefox, Chrome, Opera.

Informacje bieżące

Ogłoszenia parafialne - XXX Niedziela zwykła

26.10.2014

  1. Przeżywamy dziś rocznicę poświęcenia naszego kościoła, czyli dnia, w którym ten budynek został przeznaczony wyłącznie do kultu Bożego.
  2. Kończymy Tydzień Misyjny. Dziękujemy za złożone ofiary tydzień temu na Mi­sje. Zebraliśmy 1600 zł, które przekażemy naszemu współbratu, jezuicie, o. Tadeuszowi Świderskiemu SJ, misjonarzowi w Zambii.
  3. Zapraszamy dzieci na uroczyste zakończenie mie­siąca różańcowego połączone z „balem świętych” w piątek 31 października.
  4. We wtorek (28 października) o godz. 19.00 Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (WŻCH), za­prasza do dolnego kościoła na kolejną otwartą medytację Igna­cjańską.
  5. Duszpasterstwo Akademickie zaprasza Na adorację Najświętszego Sakra­mentu „3 Kwadranse - Kontempla­cja Obecnego” w czwartki o godz. 19.00.
  6. W wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych (piątek 31 października) zapra­szamy młodzież gimnazjalną, ponadgimnazjalną i studentów na „NOC ŚWIĘ­TYCH”.
  7. Przed nami pierwsze dni listopada i związane z nimi Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
  8. W ramach poradnictwa psychologicznego pani psycholog pełni dyżur w każ­dy czwartek od godz. 18 do 20 w pokoju przy kancelarii parafialnej.
  9. Młodzież z opiekunami zaprasza wszystkie chętne dzieci ze szkół podstawo­wych na zajęcia świetlicowe w każdą sobotę od godz. 10.oo do 13.oo do świe­tlicy parafialnej.
  10. Solenizantom i jubilatom bieżącego tygodnia składamy życzenia Bożego błogo­sławieństwa.
Czytaj dalej »

Ogłoszenia parafialne - XXIX Niedziela zwykła

19.10.2014

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Dlatego Panie z Carita­su zbierają ofiary do puszek przeznaczone na misje. W tym roku chcielibyśmy pomóc naszemu współbratu o. Tadeuszowi Świderskiemu SJ, który buduje farmę przy parafii w Kasisi w Zambii.

Dzisiaj o godz. 16.oo w dolnym kościele odbędzie się Msza Św. ini­cjacyjna, dla młodzieży klas 3 gimnazjum, która w tym roku szkolnym ma przystąpić do Sakramentu Bierzmowania. 

Jutro, w trzeci poniedziałek miesiąca, zapraszamy na tradycyjną już mo­dlitwę w intencji Ro­dzin naszej para­fii. Podczas Mszy Św. o godz. 18.oo bę­dziemy pro­sili Boga o błogosławień­stwo oraz o uzdrowienie dla naszych ro­dzin.

Październik, jest miesiącem modlitwy różańcowej. Zachęcamy do wytrwałego odmawiania tej modlitwy, zwłaszcza w rodzinach. Już dzisiaj zapraszamy dzieci na uroczyste zakończenie mie­siąca różańcowego połączone z „balem świętych” w piątek 31 października.

Jutro, w trzeci poniedziałek miesiąca, zapraszamy na tradycyjną już mo­dlitwę w intencji Ro­dzin naszej para­fii. Podczas Mszy Św. o godz. 18.oo bę­dziemy pro­sili Boga o błogosławień­stwo oraz o uzdrowienie dla naszych ro­dzin.

Duszpasterstwo Akademickie zaprasza Na adorację Najświętszego Sakra­mentu „3 Kwadranse - Kontempla­cja Obecnego” w czwartki o godz. 19.00.

Czytaj dalej »

Ogłoszenia parafialne - XXVIII Niedziela zwykła

12.10.2014

Dziś przypada 28. niedziela w ciągu roku, która jest zarazem XIV Dniem Papie­skim obchodzonym w naszej ojczyźnie. W ramach obchodów Dnia Papieskiego odbywa się rów­nież zbiórka funduszy na stypendia dla zdolnej polskiej młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin. Sty­pendyści Fundacji są obecni dzisiaj w naszej pa­rafii a po Mszy św o godz. 11.oo i 12.30 zapraszają wszystkich parafian na kiermasz ciast oraz zabawy dla dzieci.

Witamy w naszej wspólnocie o. Grzegorza Nogala TJ.

Dzisiaj o. Władysław Figiel TJ, obcho­dzi jubileusz 50 lat kapłaństwa. Jubilat bę­dzie dziękował Bogu za dar kapłań­stwa w Towarzystwie Jezusowym, pod­czas Mszy św. o godz. 12.3o. Zapra­szamy na tę modlitwę dziękczynną wszystkich parafian i przyjaciół o. Władysława.

We wtorek (14.10) o godz. 18.oo Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie, animo­wana przez wspólnotę „Odnowy w Duchu Świętym” i Duszpaster­stwo Akademickie. Wszystkich serdecznie zapra­szamy.

W  środę (15.10), o godz. 19.00 rozpocznie się ko­lejna 24-go­dzinna adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z Jery­chem Różań­cowym. Serdecznie zapraszamy.

Nabożeństwo ku czci św. Andrzeja Boboli odbędzie się w czwartek, 16 paździer­nika, o godz. 17.3o, a o godz. 18.oo Msza św. w intencji Ojczyzny, Ojca Świętego, Archidiecezji i rodzin z naszej parafii. Po Mszy św. zostanie odprawione nabożeństwo różańcowe i uczczenie relikwii św. Andrzeja Boboli. Spotkanie członków i sympatyków SKKAB-u po nabożeństwie różańcowym w świetlicy parafialnej.

Duszpasterstwo Akademickie zaprasza Na adorację Najświętszego Sakra­mentu „3 Kwadranse - Kontempla­cja Obecnego” w czwartki o godz. 19.00.

Czytaj dalej »

Ogłoszenia parafialne - XXVII Niedziela zwykła

05.10.2014

Dziś pierwsza niedziela miesiąca.

Dziękujemy wszystkim, którzy w ubiegłą niedzielę wzięli udział w modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia na ulicach miasta.

Adoracja Najświętszego Sakramentu dziś zaczyna się bezpośrednio po sumie i potrwa do godz. 17.00. Nabożeństwo wynagradzające Bożemu Sercu Pana Jezusa i rózaniec o 18.00. Spotkanie Apostolstwa Modlitwy o 17.00 w dolnym kościele.

Różaniec codziennnie od poniedziałku do soboty po Mszy Św. wieczornej, a w niedzielę o 18.00. Różaniec dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku o 17.00. Jutro na nabożeństwo o godz.  17.00 - z okazji wspomnienia św. Franciszka z Asyżu - zapraszamy wszystkie dzieci wraz ze swoimi zwierzęcymi pupilkami.

Dziś w Rzymie rozpoczyna się, pod przewodnictwem Papieża Franciszka, synod poświęcony rodzinie. Zachęcamy do modlitwy w intencji rodzin, a także synodu. Tekst modlitwy w naszym biuletynie parafialnym.

Jutro, w poniedziałek, spotkanie Katechetów, rozpoczyna się nabożeństwem o godz.17.00.

W tym tygodniu, we wtorek, 7 października, przypada wspomnienie Najświęt­szej Maryi Panny Różańcowej. W dniu tym w naszej wspólnocie parafialnej swoje ostatnie śluby zakonne złoży o. Krzysztof Haptaś TJ. Prosimy o modli­twę w intencji o. Krzysztofa i serdecznie zapraszamy wszystkich na tę uroczy­stość, która odbędzie się podczas wieczornej Mszy św. o 18.oo.

W przyszłą niedziele, 12 października, o. Władysław Figiel TJ, będzie obcho­dził jubileusz 50 lat kapłaństwa. Jubilat będzie dziękował Bogu za dar kapłań­stwa w Towarzystwie Jezusowym, podczas Mszy św. o godz. 12.3o. Zapra­szamy na tę modlitwę dziękczynną wszystkich parafia i przyjaciół o. Władysława.

Także w przyszłą niedzielę, będziemy obchodzić pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie” XIV Dzień Papieski. Tego dnia swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Stypendyści Fundacji będą obecni w naszej pa­rafii a po Mszy św o godz. 11.oo i 12.30 zapraszają wszystkich parafian na kiermasz ciast oraz zabawy przygotowane dla dzieci.

W przyszłą niedzielę (12 października) o godz. 16.oo w dolnym kościele odbę­dzie się Msza Św. ini­cjacyjna, dla dzieci, które w tym roku szkolnym mają przystąpić do I Komunii św. Po Mszy Św. spotkanie rodziców. Obecność Obo­wiązkowa.

Duszpasterstwo małżeństw żyjących w związkach niesakramentalnych zapra­sza na spotkanie w przyszłą niedzielę (12 października) o godz. 18.oo do świetlicy parafialnej.

Przy naszej parafii powstała dziecięca grupa o nazwie Eucharystyczny Ruch Młodych. Spotykamy się w piątki o godz. 17.oo przy wejściu do dolnego kościoła.

Stowarzyszenie Krzewienia Kultu św. Andrzeja Boboli wydało kalendarz na 2015 rok. Można go nabyć w cenie 10 zł. po każdej Mszy Św. w niedziele w przedsionku kościoła, a w dni powszednie w zakrystii.

W ramach poradnictwa psychologicznego pani psycholog pełni dyżur w każdy czwartek od godz. 18 do 20 w pokoju przy kancelarii parafialnej.

Spotkania chóru parafialnego odbywają się w poniedziałki o godz. 19.00. w sali numer 11 pod domem zakonnym. Zapraszamy też osoby, które chciałyby włączyć się w działalność chóru.

Po wakacyjnej przerwie powracają sobotnie zajęcia świetlicowe dla dzieci szkół pod­sta­wowych. Młodzież z opiekunami zaprasza wszystkie chętne dzieci w każdą sobotę od godz. 10.oo do 13.oo do świetlicy parafialnej.

Solenizantom i jubilatom bieżącego tygodnia składamy życzenia Bożego błogo­sławieństwa.

Czytaj dalej »