Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Akceptuję | Dowiedz się więcej »
Używasz przestarzałej przeglądarki internetowej, która nie wspiera najnowszych standardów
przez co nie możemy zapewnić, że nasza strona będzie działać poprawnie.
Proponujemy zmianę przeglądarki na jedną z następujących: Firefox, Chrome, Opera.

Ogłoszenia parafialne

XVIII Niedziela Zwykła

03.08.2014 r.

1. Dziś, w 18. niedzielę w ciągu roku, liturgia ukazuje nam Boga, który troszczy się o nas nieustannie i zaprasza, abyśmy szli do Niego również wtedy, gdy wydaje się nam, że stajemy przed Nim z pustymi rękoma. Niech ten obraz w rozpoczynającym się dziś tygodniu pobudzi nas do refleksji nad dobrocią Boga i stanie się okazją do dziękczynienia za wszelkie dobro, jakiego doświadczamy każdego dnia.

2 .Dzisiejsza niedziela jest pierwszą niedzielą miesiąca. Adorację Najświętszego Sakra­mentu roz­pocz­niemy bezpośrednio po sumie i będzie trwała do godz. 17.oo. Nabożeń­stwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa o godz. 18.oo. Spotkanie Apo­stolstwa Modlitwy w dolnym kościele o godz. 17.oo.

3. Jak już informowaliśmy tydzień temu, 7 sierpnia jezuici na całym świecie będą obchodzili dwusetną rocznicę wskrze­szenia Towarzystwa Jezusowego po ka­sacie zakonu. Tego właśnie dnia, w 1814 roku papież wydał bullę przywracającą zakon na całym świecie i odczy­tał ją w kościele jezuitów w Rzymie. Dziękując Bogu za to wydarzenie chcemy za­prosić wszystkich na­szych parafian, przyjaciół i sympatyków do trwającej No­wenny przed tą roczni­cą. Nowennę rozpoczęliśmy 30 lipca w Wigilię Uroczystości św. Ignacego Loyoli, naszego założyciela a zakończymy ją w dzień rocznicy, czyli 7 sierpnia uroczystą Mszą Św. dziękczynną o godz. 18.oo. Modlitwę nowenny (ok. 15 min.) przy wystawionym Najświętszym Sakramencie bę­dziemy odprawiali bezpośrednio po wieczornej Mszy św.

4. Sierpień to także tradycyjnie miesiąc trzeźwości w naszym kraju. Do powstrzy­mania się od spożywania alkoholu w tym miesiącu jesteśmy zachęcani wszy­scy, a nie tylko ci, którzy mają z tym problem. Chodzi o to, byśmy przez swoją postawę przeciwstawili się kulturze picia w naszym kraju. Nasz gest możemy również ofiarować w intencji kogoś z naszej rodziny czy znajomych, którzy mają problemy z nadużywaniem alkoholu i sami już nie potrafią z tego wyjść. Być może nasza ofiara połączona z modlitwą wyprosi im łaskę odwrócenia się od tego nałogu.

5. W najbliższą środę, 6 sierpnia, przypada święto Przemienienia Pańskiego. Od­dajemy w nim cześć Chrystusowi, który przed swoją męką pragnął umocnić swoich uczniów i ukazał im swoją chwałę. W ten sposób również my możemy być pewni, że zostaliśmy powołani do tej samej chwały z Chrystusem.

6. Przez całe wakacje, Msze Św. w niedziele będą odpra­wiane tylko w górnym ko­ściele o godz.: 7.oo, 8.oo, 9.3o, 11.oo - dla dzieci i młodzieży, o 12.3o - suma, o 17.oo i 19.oo. Natomiast w dni powszednie o godz.: 7.oo, 8.oo i 18.oo.

7. Solenizantom i jubilatom bieżącego tygodnia składamy życzenia Bożego błogo­sławieństwa.